Pomoc Frankowiczom

Osoby zainteresowane wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi (,,sprawy frankowe”), proszę o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z ewentualnymi aneksami oraz pełną historia spłat, obejmującą daty i kwoty wyrażone w PLN (za okres spłaty w PLN) a także w CHF (za okres spłaty bezpośrednio w CHF), potwierdzenia wypłaty transz kredytu (w PLN) oraz sum dodanych przez bank do zadłużenia (również w PLN), w tym informacji banku o oprocentowaniu każdej raty, na adres mb@twojprawnik.net