Pomoc Frankowiczom

Osoby zainteresowane wytoczeniem sprawy sądowej przeciwko bankowi (,,sprawy frankowe”), proszę o przesłanie skanu umowy kredytowej wraz z ewentualnymi aneksami oraz pełną historia spłat, obejmującą daty i kwoty wyrażone w PLN (za okres spłaty w PLN) a także w CHF (za okres spłaty bezpośrednio w CHF), potwierdzenia wypłaty transz kredytu (w PLN) oraz sum dodanych przez bank do zadłużenia (również w PLN), w tym informacji banku o oprocentowaniu każdej raty, na adres mb@twojprawnik.net

Kancelaria obsługuje sprawy tzw. kredytów frankowych. Obecnie mamy w obsłudze blisko 100 spraw dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych.

Miło nam poinformować, że wygraliśmy sprawy frankowe naszych klientów. Zapadłe rozstrzygnięcia nie są prawomocne, niemniej jednak są pierwszymi wyrokami w sprawach, które obecnie prowadzimy. Udało nam się również zawrzeć ugodę w sprawie kredytu denominowanego z Bankiem PKO BP S.A. na bardzo korzystnych warunkach.

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 19 kwietnia 2021 r. zasądził na rzecz naszego klienta od Santander Bank Polska S.A. kwotę 49.921,21 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 12.718,78 chf z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Sąd dokonał tzw. ,,odfrankowienia”. Sąd przyjął, że umowa kredytu jest ważną czynnością prawną, kredyt hipoteczny udzielony na podstawie tej umowy był kredytem złotowym, a jedynie waloryzowanym do waluty obcej - franka szwajcarskiego oraz że postanowienia umowne w zakresie mechanizmu denominacji są bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorcy, a w konsekwencji że wysokość zobowiązań kredytobiorcy wobec kredytodawcy powinna zostać obliczona z pominięciem klauzul waloryzacyjnych.

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 21 czerwca 2020 r. zasądził na rzecz naszego klienta od Raiffeisen Bank International AG (spółka Akcyjna) Oddział w Polsce kwotę 29 614,14 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 11 995 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd uwzględnił w całości żądanie pozwu, które w zakresie zasądzonej kwoty oparte zostało na nieważności umowy kredytowej.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.